ANTE TIMMERMANS
March 5th, 2010

Circulaire systemen, Paul Bogaert

Het is de wanklank uit de hijger zelf
die hem/haar zo hijgen doet. De onderlip
krult
naar wat een hersenkwab
vol echo’s in gevangenschap dicteert.
Men hijgt, pauzeert en hijgt
in een oorzakelijk verband. Niemand
die er tijdens het hijgen last van heeft.
Later verschijnen dieren:
de angsthaas in het reuzenrad,
de kermispony die ’s nachts alles herbeleeft.

Paul Bogaert (Circulaire systemen)

Es ist der Mißklang des eigenen Keuchens,
was den/die Keucher/in so keuchen läßt. Die Unterlippe
kräuselt sich, wie es eine Hirnhälfte
voll Echos in Gefangenschaft diktiert.
Man keucht, pausiert und keucht
in ursächlichem Zusammenhang. Niemanden
stört das während des Keuchens.
Später erscheinen Tiere:
der Angsthase auf dem Riesenrad,
das Kirmespony, das nachts alles noch einmal durchlebt.

Paul Bogaert (Zirkuläre Systeme)
Übertragen von Andreas Ecke

It’s the jerky wheeze from the one who pants
makes him/her pant like that. The lower lip
curls to what a cerebral lobe
full of echoes in captivity dictates.
One pants, pauses and pants
in a causal connection. Nobody at all
is bothered by it while the panting lasts.
Later animals appear:
the scaredy-cat in the big wheel,
the fairground pony that relives everything at night.

Paul Bogaert
 (Circular systems)
Translation: John Irons

Flaptekst Circulaire systemen
Airconditioning, het bed der geliefden, de bedelarij, betonmolens, de bloedsomloop, centrale verwarming, een bepaald circuit, het curriculum vitae, delinquentie, de draaideur, elektriciteit, fonteinwater, gehijg, de glasbak, hoerenbezoek, het horloge, interpretatie, kermisattracties, kip aan het spit, een kringloop, een mengmachine, de mode, ontspanning, oogcontact, opwinding, reanimatie, refreinen, de roltrap, de rotonde, de roulette, de slotgracht, speeltuintuig, de sproeier, de ventilator, verslaving, wandellussen, de wandklok, al wat men verlangt, al wat men bestrijdt.

Paul Bogaert, Circulaire systemen
© 2002, Meulenhoff, Amsterdam

0 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under GPL - 2009 | Powered by Wordpress using the theme aav1